Friday, April 27, 2012

Transitive Verses, part 3

I took so many photos on my recent trip that I needed to balance them out with words.


walang pamagat

pahintulutan mong mangyari
ang lahat ng itinakda
ng unibersong maalam.
hindi magaganap ito
kung hindi ka sumang-ayon;
hayaan mong magkatotoo
ang mga dating hula.
hindi magtatagal at mauunahan ka ng tadhana
tanggapin ang bawat alay
at iyong ibigay ng buo
ang bawat kataga at hininga.

bawat yapak ay ipinangako na.
ikaw at ako ay hamak na tauhan
sa isang masalimuot na dula
kung saan hindi tayo and bida.

[21 April, Suvarnabhumi Airport]


untitled

there are no lifesavers
but there is no tide.
let the boats pass by
and melt in the breeze.
wish the sands were closer
without having to row.
let the vessel tilt but not precariously
the clouds won't be heavy
on this mid-day cruise.
we've shared so much sun between us
an hour more upstream,
disconnected from home,
lulled by the humming of an engine.

[22 April, on a boat on the Mekong river, Laos]

No comments:

Post a Comment