Saturday, July 24, 2010

Soltera by Vivian Limpin

M read this at Bliss Cafe's anniversary party, then posted it on Facebook and tagged her friends. It's so honest and true.

Tinatanong mo pa rin hanggang ngayon
kung bakit hindi pa ako nag-aasawa.
Sa pagkakataong ito, hindi na ako natawa
Luminga akong naghahanap ng mga sagot:
Baka nakalista sa aking mga tula.
Baka nakaguhit sa aking mga pintura.
Baka nakaeksena sa aking mga pelikula.
Pinilit kong tandaan
kung ito ba ang pinagpilian:
ang kamera kaysa sa kaserola,
ang kanbas kays sa kuna,
ang talinghaga kaysa asawa.
Tinatanong mo pa rin hanggang ngayon
kung bakit wala pa rin akong kasama.
Kahit kelan di ko inisip
na ang pag-iisa ay isang sumpa.
Hindi na muna ako lilinga,
magtanong ka man isang beses pa.
Baka ang darating na sagot ay matagal pa.

No comments:

Post a Comment