Wednesday, November 30, 2011

Paghihintay kay Godo


Kung teatro ang hilig mo, alam mo kung ano ang Paghihintay kay Godo (Waiting for Godot) ni Samuel Beckett. Absurdo. Bitin. Pumupukaw sa kaisipan.


Itatanghal ng Teatro Baguntao ng Mataas na Paaralang Ateneo de Manila ang dula sa ika-7 ng Enero, alas 7 ng gabi at ika-14 ng Enero, alas 3 ng hapon at alas 7 ng gabi sa Bulwagang Hayes, Ateneo de Manila. Salin sa Filipino ni Rolando S. Tinio at sa direksiyon ni Ronan B. Capinding, ipinapangako ng produksiyon na magiging kakaiba ang pagsasadulang ito at magiging akma ito sa mga kabataang magsisipanood.

P150 ang isang tiket; P120 bawat isa kung 10 ang bibilhin. Para sa mga katanungan, makipag-ugnayan kay Mauel Lacuna sa numerong 09994949466.

No comments:

Post a Comment